Seznam galerij:

NARAVOVARSTVEN POHOD V OPLOTNIŠKI VINTGAR IN ČRNO JEZERO

Dne 18.05. 2019 smo skupaj s PD Vrelec Rogaška Slatina in PD Šmarje pri Jelšah izvedli naravovarstven pohod v Oplotniški vintgar in Črno jezero. V Oplotnici smo začeli z ogledi pod vodstvom odlične lokalne turistične vodičke in si najprej ogledali prikaz pranja perila v urejenem perišču, ki ima danes funkcijo parka, ter dvorec oziroma graščino iz 17 stoletja, katera je bila obnovljena leta 2010. Nato smo prehodili lepo urejeno tematsko učno pot Oplotniški vintgar. Ob poti smo opazili tujerodno invazijsko rastlino Japonski dresnik. Pot smo nadaljevali do Cezlaka, kjer že več kot stoletje deluje kamnolom tonalita in edinstvenega zelenega kamna čizlakita, kjer smo si ogledali kamnolom in film o kamnolomu. Naš lepo obiskan pohod s številom 40 pohodnikov smo zaključili z ogledom naravne znamenitosti-Črnega jezera. Vseskozi smo pogledovali proti nebu ali bo vreme zdržalo, saj so se nam bližali temni oblaki ,a na poti do Črnega jezera je posijalo sonce in nam polepšalo dan. Varuh gorske narave: Frančiška(Fanči) Justin

Fanči Justin

Planinsko društvo Boč Kostrivnica © 2014-2016. Developed by: DarkMorg